Duurzaam denken en doen

print

Duurzaamheid in Accreditatie

Elke opleiding van Avans werkt toe naar een systeemgeoriënteerde aanpak hanteren voor duurzame ontwikkeling. Dit is vergelijkbaar met het 3-sterren-niveau van AISHE, het certificeringsmodel dat nu gebruikt wordt. Op 11 september 2018 heeft het College besloten duurzame ontwikkeling in de opleidingen vanaf 2020 op een nieuwe, meer integrale, wijze te borgen. De toetsing zal ingebed worden in de reguliere opleidingsaccreditatie middels een bijzonder kenmerk op duurzaamheid. De advisering en ondersteuning bij de toetsing op duurzaamheid valt hiermee vanaf 2020 onder de reguliere dienstverlening van het LIC. 

Meer weten? Kijk bij publicaties onder Aanpak duurzaamheid in accreditatie, Handreiking Bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs, Praatplaat duurzaamheid accreditatie.

Heb je vragen of wil je meedenken, neem dan contact op met Jolanda van Bentum-van Dijk, projectleider Duurzaamheid in Accreditatie.

Laatst bijgewerkt op 6 januari 2021.