Duurzaam denken en doen

print

Sustainable Development Goals

Duurzaamheid is een containerbegrip. Om beter handen en voeten te kunnen geven aan duurzaamheid omarmen we de Sustainable Development Goals (ook wel SDG’s of Global Goals genoemd) als handelingsperspectief en gemeenschappelijk taal. De Global Goals spreken meer tot de verbeelding, zeker voor onze studenten, zo blijkt uit verschillende ervaringen bij opleidingen van Avans die de SDG’s al behandelen in hun lessen.

Avans heeft op 26 juni 2018 het SDG-charter ondertekend en de leiding genomen in het vormen van een coalitie; een samenwerkingsverband van 11 hogescholen om alle HBO studenten door onderwijs en onderzoek SDG-bekwaam te maken. 

Vanuit het programma ondersteunen we de organisatie in verder vormgeven van duurzaamheid met behulp van de SDG's in het onderwijs en onderzoek en voor onze bedrijfsvoering. ​Dit doen we door het ondernemen van de volgende activiteiten.

  • Interne verkenning - coalition of the willing voor onderwijs en onderzoek: we verkennen intern hoe we als hogeschool vorm gaan geven aan de SDG’s binnen ons onderwijs en onderzoek. Op 28 maart is hiervoor de eerste bijeenkomst. 
  • Borgen in de accreditatie: binnen de nieuwe ontwikkelingen rondom de duurzaamheidstoetsing nemen we het perspoectief van de SDGs mee. 
  • SDG Hotspot: binnen de hotspot wordt professionaliseringsaanbod ontwikkeld voor docenten om zich het SDG perspectief eigen te maken en te kunnen integreren in hun lessen. 
  • HBO SDG coalitie: we zijn aanjager en regievoerder van de HBP SDG coaliatie, een samenwerkingsverband van 11 hogescholen om alle HBO studenten door onderwijs en onderzoek SDG-bekwaam te maken.
  • Interne verkenning - bedrijfsvoering: we verkennen intern hoe we als hogeschool vorm gaan geven aan de SDG’s binnen ons onderwijs en onderzoek. 


Meer weten of interesse om mee te denken?
Neem contact op met Imke van Gaal, programmamanager Avans Duurzaam.

Laatst bijgewerkt op 21 november 2019.