Duurzaam denken en doen

print

Meer biodiversiteit op buitenterreinen Avans

30 juni 2022

De groene buitenterreinen van Avans Hogeschool gaan veranderen. We gaan onder andere minder maaien en het groen op sommige plaatsen anders inrichten. Daardoor gaat het groen er steeds kleurrijker en minder strak uit zien, wat beter is voor het milieu en flora en fauna. De meeste veranderingen worden pas na de zomer zichtbaar en dan vooral op de grootste locaties van Avans. 

Uiteraard willen we ook dat onze studenten en medewerkers de groene buitenruimtes van Avans als een fijne omgeving blijven ervaren. Met kleine aanpassingen in het beheer en de inrichting van onze buitenruimte kunnen we een groot verschil maken voor de biodiversiteit. Door met de natuur mee te bewegen in plaats van ertegenin te werken, zorgen we ervoor dat planten meer CO2 opnemen en beter tegen droogte kunnen.

Wat gaan we zoal doen?

 • Bladeren laten liggen 
  We hergebruiken ons groenafval, zoals bladeren en takken, om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat we in de herfst de afgevallen bladeren laten liggen in de plantvakken. Dit zorgt voor een gezonde bodem, betere vochthuishouding en daarmee voor vitale planten. 
 • Ecologisch maaien
  We gaan minder maaien en áls we maaien, dan laten we een deel van het gras staan. Dit is goed voor vlinders, bijen en vogels en draagt daarmee niet alleen bij aan biodiversiteit, maar ook aan klimaatbestendigheid en bodemkwaliteit. Bovendien zorgt minder maaien ook voor minder transportbewegingen en daarmee voor minder CO2-uitstoot.
 • Andere inrichting 
  We inventariseren alle mogelijke kanslocaties op onze buitenterreinen. Bijvoorbeeld stukjes gazon omvormen tot kruidenrijk gras. Of bomen en plantvakken die nu slecht functioneren, weer vitaal maken. Gezonde groenvakken leggen immers tot 60 procent meer CO2 vast dan een niet begroeide bodem. Zie ook dit document met voorbeelden van kanslocaties om alvast een eerste indruk te krijgen.
 • Minder verharding, meer groen
  Daar waar dat mogelijk en wenselijk is, vervangen we tegels, grind of andere verharding door groen. Ook daarmee versterken we de biodiversiteit.

Duurzame groenpartners

Sinds begin dit jaar werken we met een nieuwe samenwerking van 2 groenaannemers, Brouwers Groen en Ketelaars Groenvoorziening. Zij zorgen samen voor het onderhoud van de buitenruimtes van 10 Avanslocaties. 

De duurzaamheidsambities van Avans staan in deze samenwerking centraal. Vorig jaar hebben we bij de aanbesteding bewust hoog ingezet op duurzaamheid, zodat we zo veel mogelijk stappen kunnen zetten op dit gebied. Zo creëren we samen een groenere en gezondere leefomgeving. 

Vragen of tips?

Heb je vragen over dit bericht of tips hoe we de biodiversiteit nog verder kunnen verbeteren? Neem dan contact op met Oscar van den Eijnden: olw.vandeneijnden@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 30 juni 2022.